Můj přístup k psychoterapii

Můj přístup k psychoterapii

Můj přístup k psychoterapii i k životu vychází hlavně z principů Gestalt terapie. Dlouhodobě mě zajímá práce s tělesným prožíváním a propojování duše s tělem. Věřím, že když se naučíme své tělo a pocity dobře vnímat, naslouchat jim a pečovat o ně, můžeme žít spokojenější a naplněnější život ve spojení se svou intuicí.

Abych Vám přiblížila psychoterapii, dovolte mi použít jako příměr příběh Kryštofa Kolumba. Jak víte, Kolumbus byl mořeplavec, který chtěl objevit novou cestu do Indie. Během jeho plavby byla období, kdy vál silný, příznivý vítr. Ale stejně tak byly doby, kdy nastalo bezvětří a loď zůstávala bez pohybu, námořníci čekali na dobrý vítr. Na své cestě potkával ostrovy hojnosti, ale také nebezpečí, déšť a bouře. Nakonec nenašel cestu do Indie, kam původně směřoval, ale objevil celý nový svět. 1

Psychoterapii vnímám obdobně jako cestu k sebepoznání a většímu sebepřijetí, které nám mohou dát spokojenější život a vztahy s lidmi i se sebou samým. Podobně vnímám i psychoterapii s dětmi a dospívajícími. I oni se často potřebují naučit vnímat sebe sama, své pocity a potřeby, aby je mohli uspokojovat zdravějším způsobem, který je nedostává do potíží ve světě dospělých.

Na Vaší cestě budu Vám, případně Vašim dětem, vždy respektujícím průvodcem. Budu s Vámi v bouři emocí, stejně jako ve zdánlivém bezvětří, kdy se situace může zdát bezvýchodná. Budu k Vám upřímná, přijímající a budu Vás upozorňovat na poklady, které si životem nesete aniž byste si jich třeba všimli. Nejsem však odborník na Váš život. Neposkytuji soubor jasných rad a návodů. Stejně tak neposkytuji psychodiagnostiku nebo psychologické posudky.


1 metafora z knihy Kena Evanse, Úvod do integrativní psychoterapie, TRITON, Praha, 2011.